กลอนกลบทพลางขบวน แจ่มจันทร์

แจ่มจันทร์จันทร์แจ่มแจ้ง ยอแสง
งามงดงดงามแรง แหล่งต้น
ใสสดสดใสแข่ง ใดเทียบ
เมฆห่างห่างเมฆพ้น อยู่พ้นห่างเมฆ

กลอนกลบทพลางขบวนนี้ แต่งไว้ตอนเรียน ม.5